Bieszczady

Mapa dwustronna, obejmująca obszar od miejscowości Zagórz na północy i zachodzie po najdalej na południe wysunięty punkt Polski. Dodatkowo na stronie drugiej zamieszczona jest mapa szlaków z czasami przejść oraz krótkie informacje na temat Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Skala: 1:50 000
Format: 98 x 67 cm, po złożeniu 12,2 x 22,3 cm
ISBN: 978-83-65828-53-8