LESZNO

Szczegółowy plan miasta w skali 1:15 000. Mapa zawiera też karton centrum w skali 1:5 000,
oraz mapę okolic w skali 1:300 000. Na drugiej stronie znajduje się mapa miejskich ścieżek rowerowych
w skali 1:30 000, skorowidz ulic i informacje praktyczne.

Skala 1:15 000
Format po złożeniu 12,5 x 24,5 cm
ISBN 978-83-86645-62-6