PIENINY POLSKIE I SŁOWACKIE – edycja 2017/2018

Mapa obejmująca obszar Pienińskiego Pasa Skałkowego z Grupą Holicy na Słowacji, Małych Pienin oraz część Pienin Spiskich. Ponadto zamieszczono Pasmo Lubania w Gorcach oraz część Beskidu Sądeckiego z Przechybą. Nowe zaktualizowane w 2013 r. wydanie. Na odwrocie informacje praktyczne, opis regionu wraz ze zdjęciami, mapa rejonu masywu Trzech Koron w skali 1:15 000 oraz mapa szlaków turystycznych z czasami przejść.

Skala 1:25 000
Format 98 x 67 cm, po złożeniu 12,2 x 22,3 cm
ISBN 978-83-86645-71-8